JANSSENS, Katleen – Cursus AMC, Algemene Muziekcultuur

Posted on 14/08/2014 in Promotions

test

 

  • Normale prijs cursusdeel 1 : € 13,00
  • Normale prijs cursusdeel 2 : € 14,00
  • Normale prijs cursusdeel 3 : € 15,00

 

Bestel nu éénmalig uw kennismakingspakket van deze 3 cursusdelen voor

 € 30,00

 

Muziek!!! werd opgebouwd rond een vierdelige structuur: nieuwe leerstof wordt aangebracht door de leerkracht, bijgestaan door luister- en kijkfragmenten waarbij er mondeling/schriftelijk vragen worden gesteld. Deze vragen werden niet iedere keer opgenomen in de reeks, dit om de leerkracht enige vrijheid te laten. De keuze van luister- en kijkfragmenten wordt eveneens veelal overgelaten aan de leerkracht. Toch werden enkele grote klassiekers wél in de reeks opgenomen met bijhorende vragen.

Om de aangeboden leerstof te verwerken worden er eigentijdse, vakoverschrijdende opdrachten aangeboden die de creativiteit van de leerlingen bevorderen. Deze opdrachten zijn én individueel én groepsgericht uitgedacht zodat de beoordeling van de leerling in alle facetten kan gebeuren. De groepsgerichte opdrachten kunnen in kleinere groepjes of klassikaal worden uitgevoerd.

Het EERSTE DEEL begint met een hoofdstuk rond instrumenten. Vertrekkende vanuit de creativiteit van de leerlingen leren ze de indeling en werking van instrumenten. Ook de verscheidenheid aan orkesten komt aan bod. Om dit hoofdstuk af te sluiten leren de leerlingen omgaan met transponeren.

Muziek appreciëren moet aan sommigen aangeleerd worden. Dit gebeurt in het hoofdstuk ‘luisteren’ aan de hand van de muzikale parameters.

Musiceren gaat vaak gepaard met verschillende soorten muzieknotaties. Beginnende bij het neumenschrift, komen doorheen de geschiedenis onder meer de partituur, akkoordschema’s, becijferde bas en de meest moderne muzieknotaties aan bod. Om al deze informatie te kanaliseren creëren de leerlingen een eigen muziekschrift en koppelen dit aan de beeldende kunsten op een originele manier.

Afsluitend volgt het hoofdstuk film en muziek. Hierin wordt een geschiedenisoverzicht, componisten, prijzen, functies van filmmuziek en verscheidene werkwijzen van componisten opgenomen. Al deze onderwerpen worden telkens gekoppeld aan leuke opdrachten.

Het TWEEDE DEEL werd opgevat zoals een wereldreis waar niet enkel verscheidene muziekculturen maar ook instrumentenleer, meer dan 25 componisten, geschiedenis en meer dan 40 verschillende muziekstijlen aan bod komen. De hoofdstukken zijn geordend naar de 5 werelddelen. Per werelddeel worden de belangrijkste muzikale culturen voorgesteld. Zo krijgen de leerlingen een andere kijk op de wereld en maken ze kennis met muziek die niet aansluit bij hun dagdagelijkse leefwereld. Belangrijk aan dit deel is dat naast de vele kijk- en luisterfragmenten, originele opdrachten ervoor zorgen dat alle nieuwe leerstof vlot verwerkt kan worden. Door de manier van opdrachten geven nauw te laten aansluiten bij de leefwereld van 13-14 jarigen, wordt er informatie door hen onthouden waarvoor ze anders niet openstaan.

Het DERDE DEEL is gebaseerd op de geschiedenis van muziek, vertrekkende vanuit de middeleeuwen om te eindigen in de jaren 2000. De bekendste periodes uit de muziekgeschiedenis worden besproken op geestelijke, populaire en kunstmuziek.

De geschiedenis vraagt na de Romantische periode een andere invalshoek. De periode 1860-1920 wordt per stijlstroming besproken: Impressionisme, blues/jazz, expressionisme, futurisme, dodecafonie, les Six en dixieland/New Orleans.

Vanaf 1930 wordt de geschiedenis in blokken van 10 jaar behandeld. Deze visie zorgt voor een duidelijk overzicht in een jungle van componeertechnieken, stijlen, componisten, uitvoerders…. De indeling kunstmuziek en populaire muziek wordt behouden.

Waar de meeste boeken stoppen in de geschiedenis gaat Muziek!!! verder. Het brengt de muzikale culturen in kaart die tot op vandaag leven.